Pomocnik Historyczny

„Panowanie nad wielu narodami i królestwy”

Związek państw pod wodzą Jagiellonów

Podwójny ślub między Jagiellonami i Habsburgami na zjeździe wiedeńskim w 1515 r., obraz Wenzela Brozika, 1896 r. Podwójny ślub między Jagiellonami i Habsburgami na zjeździe wiedeńskim w 1515 r., obraz Wenzela Brozika, 1896 r. Interfoto / Forum
Jagiellonom między 1490 a 1526 r. udało się stworzyć związek państw sięgający od Bałtyku po wybrzeże dalmatyńskie.
Elżbieta Rakuszanka, zwana matką królów, na portrecie Antona Boysa, XVI w.AN Elżbieta Rakuszanka, zwana matką królów, na portrecie Antona Boysa, XVI w.

Matka królów. Na zjeździe posłów polskich i króla węgierskiego Władysława Habsburga, zwanego Pogrobowcem, w 1453 r. ustalono, że żoną króla polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka zostanie Elżbieta Rakuszanka. Była siostrą Władysława Pogrobowca i córką Albrechta II Habsburga, niegdyś króla czeskiego i węgierskiego. Dawało to Domowi Jagiellonów, stosunkowo młodemu w rodzinie dynastii europejskich, wzrost prestiżu i otwierało możliwość występowania w sprawach sukcesyjnych w Europie Środkowej.