Pomocnik Historyczny

Cztery wyzwania rzymskiego Kościoła

Kościół katolicki w końcu lat 60.

Otwarcie Soboru Watykańskiego II, październik 1962 r. Otwarcie Soboru Watykańskiego II, październik 1962 r. Getty Images
Lata 60. to także Sobór Watykański II, który w Kościele rzymskokatolickim wyzwolił wielką energię odnowicielską i rozbudził wielkie nadzieje, ale z czasem nasilił spór między progresistami a tradycjonalistami.
Abp Marcel Lefebvre(1905–91), francuski duchowny, który odrzucił Sobór Watykański II jako akt zdrady względemtradycji, Kościołai wiary (fot. z 1977 r.).Getty Images Abp Marcel Lefebvre(1905–91), francuski duchowny, który odrzucił Sobór Watykański II jako akt zdrady względemtradycji, Kościołai wiary (fot. z 1977 r.).

Odnowa Kościoła. W Kościele rzymskokatolickim wydarzeniem na miarę stulecia był zwołany w pierwszej połowie lat 60. Sobór Watykański II (1962–65). Zbiegł się on na Zachodzie z tym, co nazwano kontrkulturą. Wielu katolików i niekatolików uznało zgromadzenie kościelnej elity (biskupów, teologów, ekspertów i wybitnych katolików świeckich) za wielką szansę odnowy Kościoła. Sympatycy widzieli w nim narodziny nowego nastawienia Kościoła do współczesności. Takiego, które polega na dialogu ze światem, a jednocześnie nie rozmywa własnej katolickiej tożsamości.

Pomocnik Historyczny „Rewolta 1968” (100128) z dnia 26.02.2018; Odcienie rebelii; s. 123
Oryginalny tytuł tekstu: "Cztery wyzwania rzymskiego Kościoła"
Reklama