Pomocnik Historyczny

Album wyjścia

Pamiątki po Marcu 1968

O 1968 r. w Muzeum POLIN.

Zaprezentowane tu przedmioty i fotografie zostały nam udostępnione przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Składają się na zbiór zgromadzony w związku z wystawą „Obcy w domu. Wokół Marca ’68” (9 marca – 24 września 2018 r.). Opowiada ona o przyczynach, przebiegu i dalekosiężnych konsekwencjach wydarzeń sprzed 50 lat, które zmusiły do wyjazdu z Polski 13 tys. Polaków żydowskiego pochodzenia – osób uznanych za obce.

Część wystawy zbudowano wokół metaforycznej instalacji nawiązującej do dawnego wyglądu warszawskiego Dworca Gdańskiego, z którego w 1968 r.

Pomocnik Historyczny „Rewolta 1968” (100128) z dnia 26.02.2018; Polski Marzec; s. 152
Oryginalny tytuł tekstu: "Album wyjścia"
Reklama