Pomocnik Historyczny

Autorzy odpowiedzi

Polityka

Włodzimierz Borodziej – prof. dr hab., pracownik Zakładu Historii XX w. Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w historii najnowszej.

Jan Jacek Bruski – dr hab., pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor prac poświęconych historii Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich w XX w.

Błażej Brzostek – dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią społeczną Europy XX w.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; Wstęp; s. 6
Reklama