Pomocnik Historyczny

3. Dlaczego Polacy uznali traktaty brzeskie (układy pokojowe państw centralnych z Ukraińską Republiką Ludową i Rosją sowiecką) za nowy rozbiór ziem polskich?

3. Dlaczego Polacy uznali traktaty brzeskie za nowy rozbiór ziem polskich?

Chełm, widok na kościół i zamek, lata I wojny światowej. Chełm, widok na kościół i zamek, lata I wojny światowej. Wojewódzka Biblioteka Cyfrowa w Lublinie
Ulotka z 1918 r. nawołująca do protestu przeciwko traktatowi brzeskiemu.Polona Ulotka z 1918 r. nawołująca do protestu przeciwko traktatowi brzeskiemu.

Zawarte w pytaniu określenie „ziemie polskie” wymaga doprecyzowania. Odnosi się do Polski w granicach Królestwa Polskiego (carskiego Priwislinskiego Kraja czy też – z innej perspektywy patrząc – Königreich Polen, którego organizację na ziemiach odebranych Rosji zapowiedziały okupacyjne władze niemieckie i austro-węgierskie w tzw. Akcie 5 listopada w 1916 r.). Dla tak terytorialnie rozumianej państwowości brzeskie traktaty były niewątpliwie ważne, szczególnie ten pierwszy – Niemiec i Austro-Węgier z Ukraińską Republiką Ludową zawarty 9 lutego 1918 r.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; II RP; s. 9
Oryginalny tytuł tekstu: "3. Dlaczego Polacy uznali traktaty brzeskie (układy pokojowe państw centralnych z Ukraińską Republiką Ludową i Rosją sowiecką) za nowy rozbiór ziem polskich?"
Reklama