Pomocnik Historyczny

5. Czy Bitwa Warszawska rzeczywiście była jedną z najważniejszych w dziejach świata?

Bitwa Warszawska na obrazie Jerzego Kossaka z 1930 r. Bitwa Warszawska na obrazie Jerzego Kossaka z 1930 r. Muzeum Wojska Polskiego

Brytyjski dyplomata, polityk i pisarz lord Edgar Vincent, wicehrabia d’Abernon, w eseju napisanym w dziesiątą rocznicę Bitwy Warszawskiej, w sierpniu 1930 r., uznał ją za „osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata” (z innych kluczowych starć wymienił m.in. bitwy pod Sedanem w 1870 r. i nad Marną w 1914 r.). Jego ocena wynika ze spojrzenia na historię globu z perspektywy geopolitycznej, posłużenia się analizą szerszych procesów społecznych i politycznych, a nie z porównania wskaźników liczebności armii czy uzbrojenia.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; II RP; s. 11
Reklama