Pomocnik Historyczny

9. Czy endecja odpowiada za zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza?

Pogrzeb Gabriela Narutowicza; złożenie trumny do krypty w katedrze św. Jana, 22 grudnia 1922 r. Pogrzeb Gabriela Narutowicza; złożenie trumny do krypty w katedrze św. Jana, 22 grudnia 1922 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent II RP.Narodowe Archiwum Cyfrowe Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent II RP.

Zabójstwo prezydenta Narutowicza było czynem politycznego fanatyka, działającego samotnie. Jednak to Narodowa Demokracja uruchomiła ciąg zdarzeń, który popchnął zabójcę do mordu. Dlatego jest politycznie i moralnie za ten czyn odpowiedzialna.

W 1922 r. endecja definitywnie porzuciła strategię zgody narodowej, której przestrzegała od jesieni 1918 r., czyli budowania, umacniania i obrony odrodzonej Polski. Nie była wyjątkiem, gdyż podobnie postąpiły inne obozy polityczne, w tym popierająca Piłsudskiego lewica. Wybory do parlamentu w listopadzie 1922 r. przebiegły więc w gorącej atmosferze. Dążąc do pozyskania wyborców, często nieobytych ze sprawami publicznymi, endecja sięgnęła po antysemicką demagogię, obsadzając się w roli jedynej siły szczerze polskiej. Skupiła wokół siebie szeroki blok wyborczy o nazwie Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, który przeciwnicy ochrzcili mianem Chjeny. Zdobyła w wyborach do sejmu 29 proc. głosów, co dało jej aż 38 proc. mandatów. Była pewna, że porozumie się z centrowym PSL-Piast, które zdobyło 16 proc. mandatów, i sięgnie po władzę w państwie. Chciała zepchnąć do opozycji lewicę i szczelnie odizolować posłów mniejszości narodowych, stanowiących ponad 20 proc. sejmu.

Sukces miała w zasięgu ręki, o czym świadczyło wspólne z Piastem obsadzenie stanowisk marszałków: na czele sejmu stanął ludowiec Maciej Rataj, na czele senatu endek Wojciech Trąmpczyński. Zadufana w sobie popełniła jednak błąd. Bez uzgodnienia z Piastem chciała przeforsować własnego kandydata na prezydenta, którego wówczas wybierało Zgromadzenie Narodowe, czyli wspólnie obradujące sejm i senat. Z punktu widzenia ludowców wybrała go fatalnie. Hrabia Maurycy Zamoyski był człowiekiem wielkich patriotycznych zasług, ale też największym, arystokratycznym właścicielem ziemskim w kraju.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; II RP; s. 15
Reklama