Pomocnik Historyczny

14. Czy Bereza Kartuska była polskim obozem koncentracyjnym?

Załoga w Berezie Kartuskiej, lata 30. Załoga w Berezie Kartuskiej, lata 30. AN
Budynek obozu (oficjalnie: miejsca odosobnienia) w Berezie Kartuskiej, lata 30.AN Budynek obozu (oficjalnie: miejsca odosobnienia) w Berezie Kartuskiej, lata 30.

Zgodnie z definicją wypracowaną przez historyków i politologów obóz koncentracyjny to specjalnie przygotowane i chronione miejsce przetrzymywania osób pozbawionych wolności, zwykle bez wyroku sądu, jedynie na mocy decyzji administracyjnej. Osadzonym zarzuca się stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, ale władze niczego nie muszą udowadniać i tak naprawdę mogą represjonować, kogo zechcą. W obozie obowiązują specjalne rygory, od surowego regulaminu po zaawansowane formy znęcania się. Chodzi o wymuszenie na więźniach posłuszeństwa, tak w czasie uwięzienia, jak i po odzyskaniu wolności.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; II RP; s. 20
Reklama