Pomocnik Historyczny

15. Czy system parlamentarny w II RP zawiódł?

Wicemarszałek sejmu Stanisław Car podczas manifestacji na cześć uchwalenia nowej konstytucji, Warszawa 1935 r. Wicemarszałek sejmu Stanisław Car podczas manifestacji na cześć uchwalenia nowej konstytucji, Warszawa 1935 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Władysław Grabski, polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, dwukrotny premier oraz minister skarbu II RP.Forum Władysław Grabski, polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, dwukrotny premier oraz minister skarbu II RP.

Uczucie zawodu ma podłoże subiektywne, trudno niekiedy wyrazić powody swego rozczarowania za pomocą racjonalnych argumentów. O słabościach demokracji mówili najczęściej jej przeciwnicy, co trzeba brać pod uwagę przy rozpatrywaniu plusów i minusów tego systemu. Należy też pamiętać, że nie tylko Polska przeszła drogę od demokracji parlamentarnej do dyktatury, podobna przypadłość dotknęła większość krajów europejskich.

Do najczęściej formułowanych pod adresem demokracji zarzutów należało twierdzenie, że nie pozwala ona na stabilność rządów.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; II RP; s. 21
Reklama