Pomocnik Historyczny

16. Jak gospodarka II RP przeszła wielki kryzys lat 30.?

16. Jak gospodarka II RP przeszła wielki kryzys lat 30.?

Matka z dziećmi na Wileńszczyźnie, lata 20. Matka z dziećmi na Wileńszczyźnie, lata 20. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier, minister przemysłu i handlu, później minister skarbu II Rzeczpospolitej.PAP Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier, minister przemysłu i handlu, później minister skarbu II Rzeczpospolitej.

Wielki kryzys lat 30. był skutkiem nierównowagi gospodarki światowej. Źródła jej zachwiania tkwiły w czasach I wojny światowej. Podejmowane w latach 20. próby powrotu do tradycyjnej, liberalnej polityki gospodarczej zakończyły się fiaskiem. Wyjątkowość wielkiego kryzysu polegała na dwóch jego cechach. Po pierwsze – głębokim załamaniu produkcji. Kryzysy XIX-wieczne przynosiły spadek produkcji rzędu 8–10 proc. Teraz nadszedł taki, który w najbardziej rozwiniętych krajach przyniósł spadek produkcji rzędu 40 proc.