Pomocnik Historyczny

17. II RP – matka czy macocha dla zamieszkujących ją mniejszości narodowych?

Hucułka, góralka z grupy etnicznej zamieszkującej m.in. ukraińską część Karpat Wschodnich, lata 30. Hucułka, góralka z grupy etnicznej zamieszkującej m.in. ukraińską część Karpat Wschodnich, lata 30. AN

Oczywiście – macocha. Tyle że standardy postępowania państwa wobec obywateli, a zwłaszcza wobec rozmaitych mniejszości, były w okresie międzywojennym inne niż obecnie. Tym samym zarzucanie dziś sobie, że nie realizowano przed wojną współczesnej polityki narodowościowej to niepotrzebne samobiczowanie się.

W okresie międzywojennym powszechne było przekonanie, że o sile wewnętrznej państwa decyduje jego skuteczna centralizacja. Jednym z jej wyrazów była jednolitość językowa i wspólny kanon edukacyjny na poziomie elementarnym.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; II RP; s. 23
Reklama