Pomocnik Historyczny

18. Czy II RP była krajem antysemickim?

Pikieta Obozu Narodowo-Radykalnego przed gmachem Politechniki Lwowskiej z żądaniem wprowadzenia getta ławkowego, lata 30. Pikieta Obozu Narodowo-Radykalnego przed gmachem Politechniki Lwowskiej z żądaniem wprowadzenia getta ławkowego, lata 30. AN

Bez względu na zastosowaną definicję antysemityzmu odpowiedź brzmi – tak.

W II RP Żydzi byli drugą co do liczebności mniejszością narodową (w 1921 r. 2,8 mln na 27 mln obywateli, w 1938 r. 3,4 mln na 35 mln obywateli). Największe ich skupiska to Warszawa, Łódź, Kraków, Wilno i Lwów. Na Kresach Wschodnich w wielu miasteczkach (sztetlach) stanowili większość mieszkańców (np. w Brodach, Orli, Łucku, Czortkowie, Zaleszczykach), ale też w centralnej Polsce (np. w Otwocku, Przytyku, Przysusze, Pacanowie).

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; II RP; s. 24
Reklama