Pomocnik Historyczny

19. Żydokomuna – fakt czy mit?

Jeden z plakatów wyborczych do sejmu z 1922 r. Jeden z plakatów wyborczych do sejmu z 1922 r. Forum

Pojęcie żydokomuny pojawiło się po II wojnie, ale zjawisko – występujące pod różnymi nazwami – znane było w Polsce co najmniej od czasów Zygmunta Krasińskiego i jego dramatu „Nie-Boska komedia”, w którym złowrogą rolę odgrywały „przechrzty”. Z czasem obraz Żydów rewolucjonistów stawał się bardziej złożony i zarazem bardziej popularny. Zawsze chodziło o jedno: Żydzi są przedstawiani jako burzyciele porządku chrześcijańskiego, zastanego ładu gospodarczego i politycznego.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; II RP; s. 25
Reklama