Pomocnik Historyczny

20. Pacyfikacja wsi ukraińskich w 1930 r. była koniecznością czy głupotą?

20. Pacyfikacja wsi ukraińskich w 1930 r. była koniecznością czy głupotą?

Zniszczona czytelnia Proswity, ukraińskiej organizacji społeczno-oświatowej, 1930 r. Zniszczona czytelnia Proswity, ukraińskiej organizacji społeczno-oświatowej, 1930 r. AN

Utworzona w 1929 r. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów za cel stawiała sobie bezwzględną walkę o niepodległość. W II RP Ukraińcy stanowili najliczniejszą mniejszość narodową – szacunkowo 15–17 proc. ludności. W Galicji Wschodniej (województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie) mieli bezwzględną większość. Na Wołyniu i Polesiu stanowili 70 proc. mieszkańców. W połowie 1930 r. młodzi członkowie OUN zorganizowali tzw. II akcję sabotażową, zwaną też częściowym wystąpieniem (a więc czymś poprzedzającym wybuch powstania).