Pomocnik Historyczny

21. Czy Polska, zajmując Zaolzie, była w 1938 r. sojusznikiem Hitlera?

Defilada polskich tankietek na Zaolziu, październik 1938 r. Defilada polskich tankietek na Zaolziu, październik 1938 r. EAST NEWS
Józef Beck, minister spraw zagranicznych w latach 1932–39.EAST NEWS Józef Beck, minister spraw zagranicznych w latach 1932–39.

Józef Beck, minister spraw zagranicznych II RP w latach 1932–39, wykładał swoje credo zarówno publicznie, jak i w rozmowach za zamkniętymi drzwiami: podstawę stosunków międzynarodowych stanowią dwustronność, symetria i bilateralna zasada wzajemności. W stosunkach z mocarstwami dorzucał suwerenność. Polskę kreował na mocarstwo co najmniej regionalne, które niczego nie da sobie narzucić, a na tematy uznane za niezgodne z własną racją stanu nie zamierza nawet dyskutować. Drugą zasadą miało być zachowanie przez Warszawę równego dystansu do dwóch sąsiadów-mocarstw, tj.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; II RP; s. 27
Reklama