Pomocnik Historyczny

22. Polska międzywojenna – mocarstwo czy prowincja Europy?

Ilustracja z „Małego płomyczka”, pisma dla dzieci, 1937 r. Ilustracja z „Małego płomyczka”, pisma dla dzieci, 1937 r. Forum

Ani jedno, ani drugie. W pierwszych latach powojennych Polska odmówiła zgody na to, by to państwa ententy decydowały o polityce zagranicznej i granicach odradzającej się Rzeczpospolitej. Efekty tej postawy były niejednoznaczne. Zwłaszcza że w obliczu zagrożenia w lipcu 1920 r. właśnie prośba o pomoc Anglii i Francji okazała się ostatnią deską ratunku. Za obietnicę pomocy w zatrzymaniu ofensywy bolszewickiej Polacy musieli zapłacić nie tylko upokorzeniem, ale i wyrzeczeniem się Zaolzia.

Ostatecznie batalie lat 1918–23 zakończyły się uzyskaniem chyba najkorzystniejszych z możliwych granic, ale cena była wysoka.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; II RP; s. 28
Reklama