Pomocnik Historyczny

24. Dlaczego zachodni alianci nie poinformowali Warszawy o pakcie Ribbentrop-Mołotow?

Dopełnieniem paktu o nieagresji z 24 sierpnia 1939 r. był traktat o przyjaźni i granicach między III Rzeszą i ZSRR z 28 września: podpisuje go Wiaczesław Mołotow, za nim po lewej Joachim von Ribbentrop, w środku – Józef Stalin. Dopełnieniem paktu o nieagresji z 24 sierpnia 1939 r. był traktat o przyjaźni i granicach między III Rzeszą i ZSRR z 28 września: podpisuje go Wiaczesław Mołotow, za nim po lewej Joachim von Ribbentrop, w środku – Józef Stalin. Getty Images

Krótko po północy 24 sierpnia 1939 r. szef dyplomacji III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow podpisali pakt o nieagresji – o tyle dziwny, że dotyczący państw, które ze sobą nie graniczyły. Załączony do tego układu tajny protokół przewidywał m.in. wyznaczenie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej stref wpływów. Podziałowi między sygnatariuszy miały ulec państwa bałtyckie (Litwa jako część strefy niemieckiej, natomiast Łotwa, Estonia i Finlandia w rękach Moskwy), a także terytorium Polski, gdzie linia podziału została wyznaczona pierwotnie wzdłuż rzek Narew–Wisła–San.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; II wojna światowa; s. 30
Reklama