Pomocnik Historyczny

31. Czy Polacy współuczestniczyli w Holokauście?

Szkoła tzw. granatowej policji w Nowym Sączu, 1941 r. Szkoła tzw. granatowej policji w Nowym Sączu, 1941 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Getto w  Warszawie, 1940 r.Getty Images Getto w Warszawie, 1940 r.

Każdy naród okupowanej Europy w większym lub mniejszym stopniu przyczynił się do zagłady europejskich Żydów. Polacy nie są wyjątkiem. Dyskutować można jedynie o skali i motywach współudziału w niemieckim dziele eksterminacji. Z punktu widzenia historii Zagłady nazistowską okupację w Polsce można podzielić na trzy okresy: wprowadzanie antyżydowskiego ustawodawstwa i gettoizacja (1939–42), likwidacja gett (1942–43) i Judenjagd, czyli polowanie na ukrywających się żydowskich zbiegów (jesień 1942 – styczeń 1945).

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; II wojna światowa; s. 37
Reklama