Pomocnik Historyczny

33. Rzeź wołyńska: konflikt etniczny, polityczny czy ludobójstwo?

33. Rzeź wołyńska: konflikt etniczny, polityczny czy ludobójstwo?

Rodzina Karpiaków zamordowana przez UPA, wieś Latacz, Galicja, grudzień 1943 r. Rodzina Karpiaków zamordowana przez UPA, wieś Latacz, Galicja, grudzień 1943 r. Forum

Rzeź wołyńska pozostaje przedmiotem sporu. W ocenie środowisk kresowo-narodowych doszło wówczas do genocidum atrox, ludobójstwa szczególnie okrutnego – zbrodni w historii świata porównywalnej jedynie z Holokaustem. Te masowe zbrodnie jakoby całkowicie moralnie skompromitowały niepodległościowe aspiracje nie tylko Ukraińskiej Powstańczej Armii, ale wręcz całego ukraińskiego ruchu narodowego, Cerkwi greckokatolickiej nie wyłączając. Z kolei na Ukrainie najczęściej mówi się o wojnie polsko-ukraińskiej pomiędzy AK i UPA, zapoczątkowanej przez spontaniczny bunt miejscowej ludności uciskanej przez polskie władze.