Pomocnik Historyczny

38. Armia Berlinga – sojusznik czerwonych, który przyniósł na bagnetach komunizm?

Orzełek z mundurów tzw. ludowego Wojska Polskiego. Orzełek z mundurów tzw. ludowego Wojska Polskiego. AN
Zaświadczenie o ranach odniesionych w czasie wojny, wystawione w maju 1945 r.Forum Zaświadczenie o ranach odniesionych w czasie wojny, wystawione w maju 1945 r.

Historia ludowego Wojska Polskiego, od swojego pierwszego dowódcy nazywanego armią Berlinga, rozpoczęła się wiosną 1943 r. i nierozerwalnie była związana z koncepcją Józefa Stalina podporządkowania powojennej Polski ZSRR. Polityczny nadzór najpierw nad 1. Dywizją im. Tadeusza Kościuszki sprawował Związek Patriotów Polskich, Centralne Biuro Komunistów Polski, a potem nad całą armią Polska Partia Robotnicza. LWP miało być zbrojnym ramieniem partii. Formacja była podporządkowana polskim komunistom i Stalinowi, starano się jednak wzmacniać w jej szeregach poczucie walki o suwerenną Polskę.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; II wojna światowa; s. 44
Reklama