Pomocnik Historyczny

40. Gwardia Ludowa i Armia Ludowa – polska partyzantka niepodległościowa czy komunistyczna (sowiecka)?

40. Gwardia Ludowa i Armia Ludowa – polska partyzantka niepodległościowa czy komunistyczna (sowiecka)?

Michał Żymierski, ps. Rola (w środku), jako naczelny dowódca Armii Ludowej,1944 r. Od lipca 1944 r. generał broni i naczelny dowódca LWP. Michał Żymierski, ps. Rola (w środku), jako naczelny dowódca Armii Ludowej,1944 r. Od lipca 1944 r. generał broni i naczelny dowódca LWP. Forum

Gwardia Ludowa została powołana formalnie w marcu 1942 r. przez Polską Partię Robotniczą (PPR, utworzona 5 stycznia 1942 r. w Warszawie). Zarówno PPR, jak i GL powołano w rzeczywistości z rozkazu Moskwy. Na początku 1944 r. przemianowano GL na Armię Ludową. Nowy szyld miał ułatwić pozyskanie młodych ludzi, którzy często nie znali realiów politycznych. W rzeczywistości jednak najbardziej bitna i patriotyczna młodzież służyła już w organizacjach niepodległościowych, w związku z tym w szeregi GL/AL włączano różnego rodzaju grupy i jednostki, które nie miały do tej pory przynależności organizacyjnej.