Pomocnik Historyczny

47. Rok 1945 przyniósł wolność czy zniewolenie?

Czołgiści Armii Czerwonej witani gdzieś na ziemiach polskich, jesień 1944 r. Czołgiści Armii Czerwonej witani gdzieś na ziemiach polskich, jesień 1944 r. Getty Images

Jeśli alternatywą miałoby być dalsze trwanie niemieckiej okupacji, to nie ma wątpliwości, że wkroczenie Armii Czerwonej przyniosło Polakom wolność. Gdyby o Niemcach zapomnieć, odpowiedź staje się bardziej skomplikowana.

W 1944 r. społeczeństwo polskie wobec zbliżającej się Armii Czerwonej było rozdarte między nadziejami a lękiem o przyszłość. Z jednej strony wyczekiwano oswobodzenia spod okupacji niemieckiej, z drugiej – niewielu było takich, którzy cieszyli się, że wyzwolenie przychodzi ze Wschodu.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 53
Reklama