Pomocnik Historyczny

48. Czy Churchill zamierzał wywołać III wojnę światową, żeby wyzwolić Polskę spod sowieckiej okupacji?

48. Czy Churchill zamierzał wywołać III wojnę światową, żeby wyzwolić Polskę spod sowieckiej okupacji?

Winston Churchill z amerykańskim pistoletem maszynowym Thompsona (znanym jako Tommy gun), marzec 1944 r. Winston Churchill z amerykańskim pistoletem maszynowym Thompsona (znanym jako Tommy gun), marzec 1944 r. Getty Images

Oskarżanie Winstona Churchilla o wrogość wobec ZSRR i o zamiar rozpętania III wojny z wykorzystaniem odbudowanej niemieckiej armii było motywem często powracającym w propagandzie Moskwy. Odtajnione po zakończeniu zimnej wojny memorandum brytyjskich szefów sztabu z maja 1945 r. o planach zbrojnego wyparcia Armii Czerwonej z części terytorium Polski mogłoby stawiać w nowym świetle zamiary premiera Winstona Churchilla względem ZSRR. Jednak w rzeczywistości nie był on ani tak ustępliwy, jak postrzega go wielu Polaków, ani też wojowniczy, jak piszą o nim publicyści pomijający układ sił wiosną 1945 r.