Pomocnik Historyczny

48. Czy Churchill zamierzał wywołać III wojnę światową, żeby wyzwolić Polskę spod sowieckiej okupacji?

Winston Churchill z amerykańskim pistoletem maszynowym Thompsona (znanym jako Tommy gun), marzec 1944 r. Winston Churchill z amerykańskim pistoletem maszynowym Thompsona (znanym jako Tommy gun), marzec 1944 r. Getty Images

Oskarżanie Winstona Churchilla o wrogość wobec ZSRR i o zamiar rozpętania III wojny z wykorzystaniem odbudowanej niemieckiej armii było motywem często powracającym w propagandzie Moskwy. Odtajnione po zakończeniu zimnej wojny memorandum brytyjskich szefów sztabu z maja 1945 r. o planach zbrojnego wyparcia Armii Czerwonej z części terytorium Polski mogłoby stawiać w nowym świetle zamiary premiera Winstona Churchilla względem ZSRR. Jednak w rzeczywistości nie był on ani tak ustępliwy, jak postrzega go wielu Polaków, ani też wojowniczy, jak piszą o nim publicyści pomijający układ sił wiosną 1945 r.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 54
Reklama