Pomocnik Historyczny

51. Czy tzw. Ziemie Odzyskane były rzeczywiście odzyskane (czyli kiedyś polskie)?

Pamiątkowe zdjęcie zrobione u objazdowego fotografa na ziemiach zachodnich, 1949 r. Pamiątkowe zdjęcie zrobione u objazdowego fotografa na ziemiach zachodnich, 1949 r. Forum
Upamiętnienie (także z głębokim odwołaniem historycznym) na etykiecie zapałczanej.Forum Upamiętnienie (także z głębokim odwołaniem historycznym) na etykiecie zapałczanej.

Po pierwsze – zależy, który ich kawałek, po drugie – to nie ma żadnego znaczenia. Gdyby w czasie konferencji pokojowej w Wersalu, pracującej nad ładem europejskim po I wojnie światowej, albo wiosną 1939 r. ktokolwiek domagał się publicznie, by Polska przejęła od Niemiec część Prus Wschodnich i terytoria na zachodzie po Odrę ze Szczecinem i Nysę Łużycką z Jelenią Górą, zostałby zignorowany. Bo niezależnie od tego, co ustalili w prawieku ze swymi bogami Lech, Czech i Rus, kwestionowanie w realiach okresu międzywojennego niemieckości Wrocławia, Szczecina czy Kłodzka byłoby notorycznie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Albowiem o układzie granic decyduje zazwyczaj aktualny układ sił.

I właśnie aktualny, realny układ sił zdecydował o tym, że objęcie przez Polskę po II wojnie światowej wspomnianych wyżej terytoriów uzyskało akceptację nie tylko Józefa Stalina, ale także zachodnich państw koalicji antyhitlerowskiej.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 57
Reklama