Pomocnik Historyczny

52. Czy musiało dojść do wypędzenia Niemców z Polski?

Niemcy wysiedlani z Polski, Dolny Śląsk, marzec 1946 r. Niemcy wysiedlani z Polski, Dolny Śląsk, marzec 1946 r. EAST NEWS

Tak. Cofnijmy się nieco w czasie. Po I wojnie powstały w ramach nowych państw narodowych liczne mniejszości. Szwedzi w Finlandii, Niemcy na Łotwie i w Siedmiogrodzie, Ukraińcy na Rusi Zakarpackiej czy Żydzi od Bałtyku po Morze Czarne do 1918 r. stanowili mniejszość w ramach imperium. Teraz nawet poprawili swój status jako obywatele państwa narodowego, teoretycznie przynajmniej chronieni układem międzynarodowym (tzw. małym traktatem wersalskim). Problem stanowili Niemcy w zachodniej części Polski i w różnych częściach Czech i Moraw, Węgrzy na Słowacji i w Siedmiogrodzie, Rosjanie w Estonii itd.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 58
Reklama