Pomocnik Historyczny

53. Akcja Wisła była koniecznością, zemstą na Ukraińcach czy czystką etniczną?

Żołnierze LWP pozujący do zdjęcia z ujętym referentem kuszcza (jednostki terenowej) OUN, lata 40. Żołnierze LWP pozujący do zdjęcia z ujętym referentem kuszcza (jednostki terenowej) OUN, lata 40. IPN

Aby utwierdzić powojenne granice, Józef Stalin jeszcze w 1944 r. zadecydował o wysiedleniu Polaków z ZSRR, natomiast Polskę mieli opuścić Ukraińcy, Białorusini i Litwini. Choć w latach 1944–46 z Polski wysiedlono 488 tys. Ukraińców, to jednak na południowo-wschodnich nowych rubieżach państwa wciąż mieszkało ok. 140 tys. osób tej narodowości. Przymusowe wysiedlenia prowadzone przez Wojsko Polskie doprowadziły do tego, że część ludności widziała w oddziałach partyzanckich Ukraińskiej Powstańczej Armii przede wszystkim obrońców przed wygnaniem z domu.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 59
Reklama