Pomocnik Historyczny

58. Czy w PRL komuniści mieli poparcie społeczne?

Tłumy na wiecu na warszawskim placu Defilad podczas przemówienia Władysława Gomułki jako nowego I sekretarza PZPR, 24 października 1956 r. Tłumy na wiecu na warszawskim placu Defilad podczas przemówienia Władysława Gomułki jako nowego I sekretarza PZPR, 24 października 1956 r. PAP

Oczywistym jest, że polscy komuniści przez cały okres rządów nie działali w próżni społecznej i zawsze jakieś poparcie mieli. Pytanie brzmi: jak wielkie i czemu je zawdzięczali?

System wiązał ze sobą ludzi na wiele sposobów, jednym z ważniejszych było rozdawnictwo dóbr i przywilejów. Można wymienić kilka strategicznych grup uprzywilejowanych w dystrybucji dochodów. Należały do nich: aparat partyjno-administracyjny, kadry kierownicze przedsiębiorstw, wyżsi rangą funkcjonariusze resortów siłowych, robotnicy wykwalifikowani oraz grono wybitnych intelektualistów i pisarzy.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 64
Reklama