Pomocnik Historyczny

60. Czy reformy nowego ustroju (nacjonalizacja, reforma rolna) były korzystne dla społeczeństwa?

60. Czy reformy nowego ustroju były korzystne dla społeczeństwa?

Okładka „Żołnierza Polski” (ze stycznia 1946 r.) poświęcona parcelacji ziemi na podstawie dekretu PKWN o reformie rolnej z 1944 r. Okładka „Żołnierza Polski” (ze stycznia 1946 r.) poświęcona parcelacji ziemi na podstawie dekretu PKWN o reformie rolnej z 1944 r. Forum
Akt nadania działki rolnej według przepisów dekretu z 1951 r. „o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych”.Forum Akt nadania działki rolnej według przepisów dekretu z 1951 r. „o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych”.

Polscy chłopi długo czekali na reformę rolną. Przeprowadzona jednak z pobudek politycznych, rozwiązując jeden problem, stworzyła następne.

Nieudane próby przekształceń struktury wsi w okresie II RP i zniwelowania wielowiekowych nierówności należy oceniać jako jedną z największych kompromitacji przedwojennych elit. Usiłowały swój błąd naprawić w Londynie; wszystkie ugrupowania tworzące rząd miały w programach postulat reformy rolnej. W marcu 1944 r. w deklaracji programowej „O co walczy naród polski” podziemna Rada Jedności Narodowej zapewniała, że po wojnie państwo przejmie wszelkie prywatne obszary ziemi przekraczające 50 ha.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 66
Oryginalny tytuł tekstu: "60. Czy reformy nowego ustroju (nacjonalizacja, reforma rolna) były korzystne dla społeczeństwa?"
Reklama