Pomocnik Historyczny

63. Czy przynależność do bloku wschodniego miała same minusy?

Podpisanie układu między PRL i RFN, w którym państwo zachodnioniemieckie m.in. uznało granicę na Odrze i Nysie (kanclerz Willy Brandt – drugi od lewej, premier Józef Cyrankiewicz – drugi od prawej), Warszawa, 7 grudnia 1970 r. Podpisanie układu między PRL i RFN, w którym państwo zachodnioniemieckie m.in. uznało granicę na Odrze i Nysie (kanclerz Willy Brandt – drugi od lewej, premier Józef Cyrankiewicz – drugi od prawej), Warszawa, 7 grudnia 1970 r. PAP

Projekt przyszłego urządzenia Polski powstał na Kremlu na przełomie 1943 i 1944 r. Rzeczpospolita miała stracić ziemie zajęte przez ZSRR w 1939 r. na wschodzie, a na zachodzie otrzymać niewielkie nabytki – Górny Śląsk, Gdańsk, część Prus Wschodnich (Mazury). Projekt przesunięcia granicy do Odry i Nysy Łużyckiej Józef Stalin lansował wobec zachodnich aliantów, w miarę jak upewniał się, że Polska znajdzie się pod jego całkowitą kontrolą. Tak więc tylko Polska zależna od ZSRR mogła otrzymać ziemie zachodnie z Wrocławiem i Szczecinem.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 69
Reklama