Pomocnik Historyczny

64. Stworzenie nowej inteligencji – udany czy nieudany eksperyment PRL?

Plakat z lat 50. Plakat z lat 50. Forum

Państwa poddane po II wojnie światowej dyktaturze komunistycznej imitowały, zwłaszcza w pierwszej powojennej dekadzie, praktyki stosowane wcześniej w Związku Sowieckim. Należało do nich budowanie nowej elity społecznej. Jej częścią byłaby nowa inteligencja – przeciwstawiana dotychczasowej, uznawanej za burżuazyjną. Projekt ten wcielano w życie od Albanii po Czechosłowację, czyli w państwach o bardzo różnej tradycji, rozwoju gospodarczym i charakterze elit. Polska wyróżniała się tu wyjątkowymi stratami wojennymi, w tym wyniszczeniem elit zawodowych.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 70
Reklama