Pomocnik Historyczny

65. Czy PRL była państwem totalitarnym?

Ulica w Świętochłowicach, 1971 r. Ulica w Świętochłowicach, 1971 r. Forum

Pojęcie totalitaryzmu narodziło się w faszystowskich Włoszech w latach 20. XX w. Benito Mussolini używał go dla podkreślenia ambicji swojego ruchu, by objąć kontrolą całość państwa i społeczeństwa. W latach 40. i 50. stosowano je dla opisywania systemów III Rzeszy i stalinowskiego Związku Sowieckiego i wskazywania podobieństw między nimi. Wtedy było już używane w jednoznacznie negatywnym sensie – najpierw w czasie II wojny i bezpośrednio po niej przez aliantów w opisie narodowego socjalizmu, a w okresie zimnej wojny przez zachodnich polityków i naukowców dla piętnowania sowieckiego komunizmu.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 71
Reklama