Pomocnik Historyczny

70. Czy posunięcia ekonomiczne Edwarda Gierka były korzystne dla kraju?

Brama wejściowa do Huty Katowice, jednej ze sztandarowych inwestycji dekady lat 70., czerwiec 1977 r. Brama wejściowa do Huty Katowice, jednej ze sztandarowych inwestycji dekady lat 70., czerwiec 1977 r. Forum
Złota Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej.BEW Złota Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej.

W świadomości społecznej funkcjonują dwie legendy gospodarki lat 70.: biała i czarna. Początkowo dominowała legenda czarna, była bowiem bliższa chronologicznie i przykryła tę białą, związaną raczej z początkiem dekady. W warunkach gospodarki rynkowej po 1989 r. zaczęła zyskiwać popularność biała legenda za sprawą wspomnienia o tym, czego gospodarka rynkowa zaoferować nie może – poczucia bezpieczeństwa. Warto spojrzeć na procesy gospodarcze w Polsce w szerszym kontekście tego, co w tym samym czasie zachodziło w gospodarce światowej.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 76
Reklama