Pomocnik Historyczny

74. Czy Solidarność powinna była przejąć władzę w latach 1980–81 zamiast układać się z rządem?

Znaczek z logo Solidarności autorstwa Jerzego Janiszewskiego. Znaczek z logo Solidarności autorstwa Jerzego Janiszewskiego. EAST NEWS
Lech Wałęsa na bramie Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 21 sierpnia 1980 r.BEW Lech Wałęsa na bramie Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 21 sierpnia 1980 r.

Solidarność powstała w wyniku wielkiego strajku z sierpnia 1980 r., którego centrum znajdowało się w Gdańsku. Tam protest się zaczął, tam zostało wysuniętych 21 postulatów, w tym najważniejszy, domagający się prawa do działania związku zawodowego niezależnego od partii i administracji. Pod koniec sierpnia, solidaryzując się z Gdańskiem, strajkowało w całym kraju ponad 700 tys. ludzi w ok. 700 zakładach, był to więc największy taki protest w dziejach Polski. 31 sierpnia w Gdańsku podpisano porozumienie, na mocy którego powstały niezależne samorządne związki zawodowe.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 80
Reklama