Pomocnik Historyczny

77. Ryszard Kukliński – peerelowski Konrad Wallenrod?

Płk Ryszard Kukliński (stoi) z marszałkiem Dmitrijem Ustinowem, ministrem obrony ZSRR (po lewej), Warszawa, grudzień 1979 r. Płk Ryszard Kukliński (stoi) z marszałkiem Dmitrijem Ustinowem, ministrem obrony ZSRR (po lewej), Warszawa, grudzień 1979 r. EAST NEWS

Jeśli przyjąć, że osobę, która tkwi w jakiejś instytucji czy organizacji i podejmuje decyzję o rozpoczęciu działalności wobec niej destrukcyjnej, można utożsamiać z Mickiewiczowskim Konradem Wallenrodem, to Ryszard Kukliński takim właśnie był. Godzi się jednak uczynić pewną dystynkcję: stworzony przez wieszcza bohater decyzję o wejściu do Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, czyli krzyżaków, podjął świadomie i z zamiarem doprowadzenia do ich klęski, co miało uratować ojczyznę (Litwę).

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 83
Reklama