Pomocnik Historyczny

78. Jak należy ocenić układanie się Kościoła katolickiego z władzami komunistycznymi?

Warszawski pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski (1948–81). Warszawski pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski (1948–81). PAP

Pozytywnie. Podpisując w 1950 r. kontrowersyjne porozumienie z rządem, prymas Stefan Wyszyński opóźnił o trzy lata zmasowane uderzenie władz komunistycznych w Kościół katolicki, przedłużając żywot najważniejszej wówczas strefy wolności w Polsce Ludowej. Aż do drugiej połowy lat 70. hierarchia kościelna robiła wszystko, co możliwe, aby spowolnić proces komunistycznej indoktrynacji społeczeństwa. Apogeum jej wysiłków nastąpiło w okresie realizacji programu Wielkiej Nowenny, czyli w latach 1956–66.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 84
Reklama