Pomocnik Historyczny

80. Kultura w PRL – stłamszona cenzurą czy zbudowana mecenatem państwa?

Andrzej Wajda, reżyser filmowy i teatralny, przed warszawskim Belwederem podczas przygotowywania inscenizacji „Nocy listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego, 1979 r. Andrzej Wajda, reżyser filmowy i teatralny, przed warszawskim Belwederem podczas przygotowywania inscenizacji „Nocy listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego, 1979 r. Forum
Zbigniew Herbert, poeta, eseista, dramaturg.Forum Zbigniew Herbert, poeta, eseista, dramaturg.

Konieczne jest wprowadzenie uwagi porządkującej. Trudno, a właściwie nie sposób, wypowiedzieć jakikolwiek sąd obejmujący cały okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Każdy z podetapów miał swoją specyfikę. Lata 1945–48 to okres walki politycznej i ideologicznej, w której – jeśli chodzi o kulturę – ścierały się ze sobą i dość otwarcie się eksponowały odmienne filozofie i koncepcje uprawiania kultury. Także w łonie samego kształtującego się dopiero obozu władzy. Oczywiście środki opresji i represji, w tym cenzura, wpływały na obraz tej konfrontacji, osłabiały lub wręcz wykluczały całe obszary wypowiedzi, utrudniały kolportaż treści – im bliżej końca 1948 r.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 86
Reklama