81. Czy gospodarka PRL była skazana na bankructwo?
Kartka żywnościowa z 1982 r.
Ośrodek Karta w Warszawie

Kartka żywnościowa z 1982 r.

Model gospodarczy, który stał się podstawą rozwoju gospodarczego PRL wywodził się ze wzorów narzuconych krajom satelickim przez Moskwę w 1947 r. Był to model modernizacji autarkicznej (samowystarczalnej) i nierynkowej. Opierał się na założeniu, że światowa gospodarka rynkowa weszła w fazę schyłkową, a proponowana droga stanowi lepszą, szybszą drogę rozwoju, która zapewni krajom dotychczas peryferyjnym awans w międzynarodowym podziale pracy. Czas doganiania miał stanowić swoisty pakt z diabłem, kiedy to zamierzano – za cenę zignorowania normalnych reguł ekonomicznych – osiągnąć nadzwyczajne przyspieszenie rozwoju.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj