Pomocnik Historyczny

81. Czy gospodarka PRL była skazana na bankructwo?

Kartka żywnościowa z 1982 r. Kartka żywnościowa z 1982 r. Ośrodek Karta w Warszawie
Powrót z zakupów z drogocennym towarem – papierem toaletowym, 1971 r.KFP Powrót z zakupów z drogocennym towarem – papierem toaletowym, 1971 r.

Model gospodarczy, który stał się podstawą rozwoju gospodarczego PRL wywodził się ze wzorów narzuconych krajom satelickim przez Moskwę w 1947 r. Był to model modernizacji autarkicznej (samowystarczalnej) i nierynkowej. Opierał się na założeniu, że światowa gospodarka rynkowa weszła w fazę schyłkową, a proponowana droga stanowi lepszą, szybszą drogę rozwoju, która zapewni krajom dotychczas peryferyjnym awans w międzynarodowym podziale pracy. Czas doganiania miał stanowić swoisty pakt z diabłem, kiedy to zamierzano – za cenę zignorowania normalnych reguł ekonomicznych – osiągnąć nadzwyczajne przyspieszenie rozwoju.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 87
Reklama