Pomocnik Historyczny

82. Czy system PRL był we wszystkim jednoznacznie zły?

82. Czy system PRL był we wszystkim jednoznacznie zły?

Cegiełka o wartości 10 zł na budowę tzw. tysiąclatek. Cegiełka o wartości 10 zł na budowę tzw. tysiąclatek. Forum
Uroczyste otwarcie jednej z warszawskich szkół zbudowanych na tysiąclecie państwa polskiego.Forum Uroczyste otwarcie jednej z warszawskich szkół zbudowanych na tysiąclecie państwa polskiego.

Trudno inaczej niż za jednoznacznie zły uznawać stan, w którym Polska była pozbawiona suwerenności, a jednocześnie panowała w kraju dyktatura sprawowana przez jedną partię, i to zależną od ZSRR. Ten stan rzeczy został narzucony sowiecką przemocą w 1944/45 r. przez represje wymierzone w Armię Krajową (organizującą walkę z okupantem przez czas okupacji niemieckiej), a także niedopuszczenie do normalnej działalności zakorzenionych w Polsce ruchów ideowych i politycznych od prawicy do demokratycznej lewicy.