Pomocnik Historyczny

82. Czy system PRL był we wszystkim jednoznacznie zły?

Cegiełka o wartości 10 zł na budowę tzw. tysiąclatek. Cegiełka o wartości 10 zł na budowę tzw. tysiąclatek. Forum
Uroczyste otwarcie jednej z warszawskich szkół zbudowanych na tysiąclecie państwa polskiego.Forum Uroczyste otwarcie jednej z warszawskich szkół zbudowanych na tysiąclecie państwa polskiego.

Trudno inaczej niż za jednoznacznie zły uznawać stan, w którym Polska była pozbawiona suwerenności, a jednocześnie panowała w kraju dyktatura sprawowana przez jedną partię, i to zależną od ZSRR. Ten stan rzeczy został narzucony sowiecką przemocą w 1944/45 r. przez represje wymierzone w Armię Krajową (organizującą walkę z okupantem przez czas okupacji niemieckiej), a także niedopuszczenie do normalnej działalności zakorzenionych w Polsce ruchów ideowych i politycznych od prawicy do demokratycznej lewicy. Nawet jeśli część z nich mogła w ograniczony sposób działać w okresie 1945–47, to następnie zostały one spacyfikowane. Polska pozostała przez następne dziesięciolecia pod dyktaturą jednej partii, kontrolującej aparat państwa i jego instytucje, życie społeczne, gospodarcze, kulturalne, obieg prasy, zakres wolności osobistej obywateli.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 88
Reklama