Pomocnik Historyczny

88. Czy wprowadzenie religii do szkół przez rząd Tadeusza Mazowieckiego zakłóciło rozdział Kościoła od państwa?

Lekcja religii w szkole podstawowej, lata 90. Lekcja religii w szkole podstawowej, lata 90. Forum
Demonstracja przeciw wprowadzeniu religii do szkół w Warszawie w 1992 r.Forum Demonstracja przeciw wprowadzeniu religii do szkół w Warszawie w 1992 r.

Istnieje kilka modeli rozdziału Kościoła od państwa. Jeśli uznamy za obowiązujący ten opisany w art. 25 obecnie obowiązującej konstytucji, mówiący nie tylko o „wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie”, ale i o „współdziałaniu dla dobra człowieka i dobra wspólnego”, to szkolną katechezę można uznać za przejaw owego współdziałania. Znacznie bardziej wątpliwy był natomiast sposób, w jaki rząd Tadeusza Mazowieckiego wprowadził nauczanie religii do szkół w 1990 r., gdy wciąż obowiązywał odziedziczony po epoce PRL porządek prawny, przewidujący wrogą separację państwa i Kościoła.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; Transformacja i III RP; s. 94
Reklama