Pomocnik Historyczny

88. Czy wprowadzenie religii do szkół przez rząd Tadeusza Mazowieckiego zakłóciło rozdział Kościoła od państwa?

88. Czy wprowadzenie religii do szkół przez rząd Tadeusza Mazowieckiego zakłóciło rozdział Kościoła od państwa?

Lekcja religii w szkole podstawowej, lata 90. Lekcja religii w szkole podstawowej, lata 90. Forum
Demonstracja przeciw wprowadzeniu religii do szkół w Warszawie w 1992 r.Forum Demonstracja przeciw wprowadzeniu religii do szkół w Warszawie w 1992 r.

Istnieje kilka modeli rozdziału Kościoła od państwa. Jeśli uznamy za obowiązujący ten opisany w art. 25 obecnie obowiązującej konstytucji, mówiący nie tylko o „wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie”, ale i o „współdziałaniu dla dobra człowieka i dobra wspólnego”, to szkolną katechezę można uznać za przejaw owego współdziałania. Znacznie bardziej wątpliwy był natomiast sposób, w jaki rząd Tadeusza Mazowieckiego wprowadził nauczanie religii do szkół w 1990 r., gdy wciąż obowiązywał odziedziczony po epoce PRL porządek prawny, przewidujący wrogą separację państwa i Kościoła.