Pomocnik Historyczny

89. Który z prezydentów III Rzeczpospolitej pełnił swój urząd najlepiej?

Aleksander Kwaśniewski z żoną Jolantą podczas zaprzysiężenia na urząd Prezydenta RP, 23 grudnia 1995 r. (urzędował do 2005 r.). Aleksander Kwaśniewski z żoną Jolantą podczas zaprzysiężenia na urząd Prezydenta RP, 23 grudnia 1995 r. (urzędował do 2005 r.). Forum
Lech Wałęsa, prezydent w latach 1990–95.EAST NEWS Lech Wałęsa, prezydent w latach 1990–95.

Dorobek wszystkich prezydentów z lat 1990–2015 – Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego – był znaczący i godny tego najwyższego urzędu. Przyszło im jednak mierzyć się z różnymi wyzwaniami. Najtrudniejsze i najważniejsze problemy trzeba było rozwiązywać w pierwszym 15-leciu III RP, czyli w latach 1990–2005. Stąd największe są zasługi urzędujących w tym czasie prezydentów: Lecha Wałęsy (1990–95) i Aleksandra Kwaśniewskiego (1995–2005).

Najwięcej dla Polski osiągnął prezydent Kwaśniewski, piastujący urząd przez dwie kadencje. Ponownego wyboru nie udało się osiągnąć nikomu innemu, a rekord jest tym trudniejszy do pobicia, że w 2000 r. Kwaśniewski wygrał już w pierwszej turze, podczas gdy wszystkie inne wybory były rozstrzygane w dwóch głosowaniach. W czasie prezydentury Kwaśniewskiego z sukcesem zostały załatwione kwestie o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej polityki zagranicznej i wewnętrznej. Polska okrzepła jako państwo demokratyczne o dobrze funkcjonującej gospodarce rynkowej. Solidne ramy wewnętrzne umocniła w 1997 r. konstytucja, uchwalona dzięki szerokiemu porozumieniu parlamentarnemu, którego Kwaśniewski był patronem.

Z istotnym udziałem tego prezydenta zostało dokończone strategiczne przesunięcie Polski z politycznego Wschodu na Zachód. W 1999 r. RP weszła do NATO, co zapewniło jej gwarancje bezpieczeństwa. W 2004 r. została członkiem Unii Europejskiej, zyskując nowe możliwości przyśpieszenia rozwoju cywilizacyjnego. Państwo stabilizował styl sprawowania prezydentury. Kwaśniewski unikał konfliktów i starał się pełnić rolę arbitra, niezwykle istotną, zważywszy na ostre konflikty dzielące świat polityki. Umiejętnie amortyzował napięcia stwarzane przez rywalizujące ze sobą partie.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; Transformacja i III RP; s. 95
Reklama