90. Czy bilans III RP jest pozytywny?
Podpisanie traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Od lewej: premier Leszek Miller, prezydent Aleksander Kwaśniewski i minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, Ateny, 16 kwietnia 2004 r.
EAST NEWS

Podpisanie traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Od lewej: premier Leszek Miller, prezydent Aleksander Kwaśniewski i minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, Ateny, 16 kwietnia 2004 r.

Dotychczasowy – tak. Ponieważ jednak reprezentuję pogląd, że III RP trwa od przełomu 1989/90 do chwili obecnej, nie mogę zagwarantować, że ta opinia się nie zmieni. Nie ulega wątpliwości, że po 1989 r. kraj dokonał znaczącego skoku cywilizacyjnego. W wymiarze gospodarczym ilustruje to wskaźnik PKB per capita porównywany według parytetu siły nabywczej do średniej dla całej UE. Od czasu gdy w 2004 r. Polska do niej wchodziła, wzrósł on z poziomu niespełna 50 proc. do blisko 70 proc. w 2017 r.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj