Pomocnik Historyczny

90. Czy bilans III RP jest pozytywny?

Podpisanie traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Od lewej: premier Leszek Miller, prezydent Aleksander Kwaśniewski i minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, Ateny, 16 kwietnia 2004 r. Podpisanie traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Od lewej: premier Leszek Miller, prezydent Aleksander Kwaśniewski i minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, Ateny, 16 kwietnia 2004 r. EAST NEWS
Monety srebrne o nominale 10 zł z 2004 r. upamiętniające wejście Polski do Unii Europejskiej.Forum Monety srebrne o nominale 10 zł z 2004 r. upamiętniające wejście Polski do Unii Europejskiej.

Dotychczasowy – tak. Ponieważ jednak reprezentuję pogląd, że III RP trwa od przełomu 1989/90 do chwili obecnej, nie mogę zagwarantować, że ta opinia się nie zmieni. Nie ulega wątpliwości, że po 1989 r. kraj dokonał znaczącego skoku cywilizacyjnego. W wymiarze gospodarczym ilustruje to wskaźnik PKB per capita porównywany według parytetu siły nabywczej do średniej dla całej UE. Od czasu gdy w 2004 r. Polska do niej wchodziła, wzrósł on z poziomu niespełna 50 proc. do blisko 70 proc. w 2017 r.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; Transformacja i III RP; s. 96
Reklama