Pomocnik Historyczny

98. Czy w ramach UE Polska jest dziś państwem niepodległym?

Uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, sierpień 2008 r. Uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, sierpień 2008 r. Forum

Z punktu widzenia teorii prawa międzynarodowego odpowiedź na pytanie o suwerenność państw członkowskich UE jest oczywista i twierdząca. Tylko suwerenne podmioty mogą powołać do życia organizację międzynarodową w rodzaju unii i tylko one mogą być jej członkami. Podstawę działania UE stanowią traktaty międzynarodowe, a zapisy jednego z nich – konkretnie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej – przewidują możliwość wystąpienia z UE i określają procedurę, która pozostaje całkowicie pod kontrolą opuszczającego unię państwa.