Pomocnik Historyczny

Autorzy

Polityka

Andrzej Garlicki (1935–2013) – prof. dr hab., historyk i publicysta, zajmował się najnowszą historią Polski, autor wielu książek o dziejach II RP, był członkiem zespołu POLITYKI.

Jerzy Holzer (1930–2015) – prof. dr hab., historyk i politolog, autor książek o dziejach Polski oraz powszechnych XX w., uczestnik opozycji demokratycznej w PRL.

Jerzy Kochanowski – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, badacz dziejów najnowszych społeczeństw środkowej Europy, redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”.

Pomocnik Historyczny „Niepodległość 1918” (100136) z dnia 27.08.2018; Wstęp; s. 5
Reklama