Pomocnik Historyczny

Drogi do wolności

Od insurekcji do pracy u podstaw

Uczestnicy Kursu Wojennego Sokolstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych, 1914 r. Uczestnicy Kursu Wojennego Sokolstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych, 1914 r. AN
Postawy Polaków wobec zaborców rozpinały się między serwilizmem i wynarodowieniem a insurekcyjnym zapałem niepodległościowym.
Trójkąt Trzech Cesarzy, czyli zbieg granic Rosji, Prus i Austro-Węgier w okolicach Mysłowic (Myslovitz), z punktu widzenia Polaków symbol zniewolenia; pocztówka z XX w.AN Trójkąt Trzech Cesarzy, czyli zbieg granic Rosji, Prus i Austro-Węgier w okolicach Mysłowic (Myslovitz), z punktu widzenia Polaków symbol zniewolenia; pocztówka z XX w.

Rozbiory, klęski i zwątpienie. Już od pierwszych lat niewoli wykrystalizowały się trzy postawy wśród Polaków. Pierwsza deklarowała pogodzenie się z losem i kwestionowała sensowność jakiegokolwiek oporu. Dwie kolejne żywiły się wspólną nadzieją przekreślenia dzieła rozbiorów i odzyskania własnego państwa. Różniły się natomiast sposobem osiągnięcia tego celu. Jedni stawiali na czyn zbrojny i orężną walkę z zaborcami. Drudzy szansy odmiany losu upatrywali w przemianach wewnętrznych, wierząc, że wraz z modernizacją i umocnieniem polskiej substancji narodowej odmienią się też stosunki polityczne.

Pomocnik Historyczny „Niepodległość 1918” (100136) z dnia 27.08.2018; Temat z okładki; s. 18
Oryginalny tytuł tekstu: "Drogi do wolności"
Reklama