Pomocnik Historyczny

Przygotowania powstańcze

Wywalczyć niepodległość w boju

Czyn powstańczy. Atak oddziału Antoniego Jeziorańskiego na carskie koszary w Rawie, 1863 r.; rycina z epoki. Czyn powstańczy. Atak oddziału Antoniego Jeziorańskiego na carskie koszary w Rawie, 1863 r.; rycina z epoki. AN
Politycznym wizjom odzyskania niepodległości towarzyszyły różnorodne koncepcje militarne. Najważniejsze wiązały się z osobą Józefa Piłsudskiego.
Szabla, XIX w.Muzeum Wojska Polskiego Szabla, XIX w.

Czas zwątpienia. Przez trzy kolejne dekady po klęsce powstania styczniowego panowało powszechne zwątpienie w sens zbrojnej walki o niepodległość. Idea odżyła dopiero w programie założonej w 1892 r. Polskiej Partii Socjalistycznej. Z najważniejszymi elementami strategii Józef Piłsudski i jego towarzysze nie mieli większych kłopotów. Zakładali, że walka zostanie podjęta w chwili, kiedy rewolucyjne wystąpienie robotników w uprzemysłowionych państwach europejskich, w tym Niemczech i Austrii, zniszczy dotychczasowy ład międzynarodowy stojący na straży rozbiorów.

Pomocnik Historyczny „Niepodległość 1918” (100136) z dnia 27.08.2018; Nadzieja; s. 38
Oryginalny tytuł tekstu: "Przygotowania powstańcze"
Reklama