Pomocnik Historyczny

Ucisk i wierność

Polityka zaborców wobec Kościoła w Polsce

Zamykanie kościoła; rysunek Artura Grottgera z 1861 r. Zamykanie kościoła; rysunek Artura Grottgera z 1861 r. AN
Przez ponad sto lat okupanci prowadzili różne polityki wobec Kościoła katolickiego i innych wyznań.
Przy tytule: Orzełek I Korpusu Polskiego w Rosji.AN Przy tytule: Orzełek I Korpusu Polskiego w Rosji.

Koniec religii stanu. Zlikwidowana w 1795 r. I RP była państwem wielonarodowym i wieloreligijnym. Uchwalona w przeddzień upadku Konstytucja 3 maja nie wprowadzała rozdziału państwa od Kościoła, sankcjonując uprzywilejowaną pozycję katolicyzmu. Konstytucja napoleońskiego Księstwa Warszawskiego (1807–15), okrojonej mocno namiastki państwa, nazywała go jeszcze religią stanu, dopiero w konstytucji tzw. Kongresówki (1815–30), podporządkowanej cesarstwu rosyjskiemu, nie było już wzmianki o specjalnym statusie wyznania rzymskokatolickiego.

Pomocnik Historyczny „Niepodległość 1918” (100136) z dnia 27.08.2018; Nadzieja; s. 49
Oryginalny tytuł tekstu: "Ucisk i wierność"
Reklama