Pomocnik Historyczny

Świat w sprawie Polski

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada, Białystok, lata 20. Obchody Święta Niepodległości 11 listopada, Białystok, lata 20. Forum
Kiedy zbliżał się wybuch I wojny światowej, Polska nie istniała właściwie dla świata. Cała Europa respektowała istniejące granice.
Orzełek Armii Ochotniczej odrodzonej Polski. Orzełek Armii Ochotniczej odrodzonej Polski.

Przed wojną. W najważniejszej obok Brockhausa niemieckiej encyklopedii Meyera w 1909 r. przeczytać można było: „Polska (zobacz mapa: Zachodnia Rosja), dawne państwo europejskie”. Niebyt Polski zakorzeniony był w szerszej świadomości. Francuski licealista Alfred Jarry umieścił akcję swej później popularnej groteski „Król Ubu, czyli Polacy” – „w Polsce, czyli nigdzie”.

Politycy mocarstw nie brali istnienia Polski pod uwagę. Świadczyły o tym zmiany w geopolityce.

Pomocnik Historyczny „Niepodległość 1918” (100136) z dnia 27.08.2018; Dzieło; s. 86
Reklama