Pomocnik Historyczny

Polska do składania

Jak rozwijała się II Rzeczpospolita

Budowa drogi Poznań–Gniezno, 1935 r. Budowa drogi Poznań–Gniezno, 1935 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Przykłady wyzwań, przed jakimi stanęła odrodzona Rzeczpospolita.
Jarosław Krysik/Polityka

Nowe prawo

Po odzyskaniu niepodległości na terenie Polski funkcjonowało pięć porządków prawnych: niemiecki, austriacki, rosyjski, byłego Królestwa Polskiego, węgierski (część Spiszu i Orawy) oraz wiele porządków lokalnych, ustanowionych przed uformowaniem się jednolitej władzy, np. wojskowego komendanta Litwy Środkowej, komisji likwidacyjnych poszczególnych dzielnic itp. Zrazu przyjęto fikcję, że prawa państw zaborczych stanowią polskie prawa dzielnicowe, i wprowadzono normy kolizyjne.

Pomocnik Historyczny „Niepodległość 1918” (100136) z dnia 27.08.2018; Dzieło; s. 104
Oryginalny tytuł tekstu: "Polska do składania"
Reklama