Pomocnik Historyczny

Naczelny wśród równych

Religia w II Rzeczpospolitej

Prymas August Hlond podczas uroczystości wręczenia buławy marszałkowskiej Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi, Warszawa, 1936 r. Prymas August Hlond podczas uroczystości wręczenia buławy marszałkowskiej Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi, Warszawa, 1936 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Kościół katolicki i inne wyznania po 1918 r.
Klasztor Jasnogórski, pocztówka z lat 20.Forum Klasztor Jasnogórski, pocztówka z lat 20.

Jeden Kościół, dwu prymasów. Polska odzyskała niepodległość za pontyfikatu Benedykta XV (1914–22). Starał się on łagodzić skutki katastrofy wojennej, a nawet doprowadzić do pokoju bez zwycięzców. Wypowiadał się za niepodległością Polski. Na jego następcę wybrano Achillesa Rattiego, który przybrał imię Piusa XI (1922–39). Także i on sprzyjał sprawom polskim, bo nim został papieżem, był przez pierwsze trzy lata niepodległej RP nuncjuszem w Warszawie. A przecież były to lata dramatyczne: Ratti widział na własne oczy, co w Polsce wielkie i co małe.

Pomocnik Historyczny „Niepodległość 1918” (100136) z dnia 27.08.2018; Dzieło; s. 114
Oryginalny tytuł tekstu: "Naczelny wśród równych"
Reklama