Pomocnik Historyczny

Reforma rolna

Komisja Serwitutowa w majątku Czerewacha (opodal Kowla), lata 20. Komisja Serwitutowa w majątku Czerewacha (opodal Kowla), lata 20. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Już w chwili powstania niepodległej Polski kwestia regulacji stosunków na wsi, przede wszystkim własności ziemi, budziła wielkie emocje.

Parcelacja, zakup, odszkodowanie. Źródłem problemu było istnienie ogromnych pod względem powierzchni latyfundiów obok całej rzeszy gospodarstw liczących ledwie kilka hektarów. W 1921 r. 45 proc. ziemi należało do 19 tys. gospodarstw o powierzchni ponad 100 ha (z czego blisko 2 tys. przekraczało 1000 ha), tymczasem prawie 1 mln gospodarstw chłopskich o powierzchni nieprzekraczającej 2 ha zajmowało tylko 3 proc. gruntów. Największe dysproporcje w strukturze własności występowały w województwach południowych i wschodnich.

Pomocnik Historyczny „Niepodległość 1918” (100136) z dnia 27.08.2018; Dzieło; s. 122
Reklama